Marianne Thieme laat zich uit over EHEC
Lees hier de opinie van Marianne en de vele reacties

Hier wat highlights uit het opinie-artikel van Marianne Thieme:
Komkommernieuws verdoezelt een levensgevaarlijk probleem: mest

Louise Slaughter, de enige microbioloog in het Amerikaanse congres, spreekt van een “opdoemende volksgezondheidscrisis die zich beweegt van veehouderijen naar supermarkten naar eettafels” als gevolg van het massale gebruik van antibiotica in de veehouderij en het ontstaan van multiresistente bacteriën waartegen de bestaande antibiotica niet meer opgewassen zijn. Volgens Slaughter zal onze ziektebestrijding terugvallen naar de tijd van voor de antibiotica wanneer we niet razendsnel ingrijpen. In Nederland vinden we inmiddels ESBL’s (enzymen die antibiotica kunnen afbreken) in het oppervlaktewater, in de bodem, in de melk, op het vlees en in organische mest. Afkomstig uit de vee-industrie die nog steeds kwistig strooit met antibiotica in veestallen. Zijn er enkele dieren ziek, dan worden alle dieren behandeld, veelal preventief, soms ook als verkapte groeibevorderaar.

Reactie van Bert Schaak, vr 10 juni

1986 Er wordt een resistente bacterie voor antibiotica ontdekt, de toenmalige minister laat uitzoeken of er een verband bestaat tussen de massale toediening van antibiotica in de dierhouderij en resistentie.
1988 Er wordt een resistente bacterie voor antibiotica ontdekt, de toenmalige minister laat uitzoeken of er een verband bestaat tussen de massale toediening van antibiotica in de dierhouderij en resistentie.
1992 Er wordt een resistente bacterie voor antibiotica ontdekt, de toenmalige minister laat uitzoeken of er een verband bestaat tussen de massale toediening van antibiotica in de dierhouderij en resistentie.
1990 Er wordt een resistente bacterie voor antibiotica ontdekt, de toenmalige minister laat uitzoeken of er een verband bestaat tussen de massale toediening van antibiotica in de dierhouderij en resistentie.
1992, 1994, 1997, 2002, 2005, 2007, enz
2011 De staatssecretaris Bleker laat uitzoeken of de toenemende reeks resistente antibiotica ook raakvlakken heeft met de intensieve dierhouderij

Ernst Anepool, do 09 juni 2011

Hier uit 1998 het rapport over de uitbraak van EHEC waar de monitoring van het RIVM mee begon, kijk ook even goed *waar* het als eerste werd geconstateerd…

jaargang 9 nummer 7 1998 (E. coli 0157)
Een explosie van E. coli O157-infectie binnen een gezin

A.E. Heuvelink1, J.J.H.C. Tilburg1, R.G. Herbes2, W.J. van Leeuwen3, M. Olijslager4, M.K.E. Nohlmans5, J.D. van Gool6, U. Vecht2
Microbiologisch laboratorium voor Gezondheidsbescherming, RIVM
Veterinaire Inspectie van de Volksgezondheid
Laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en Screening, RIVM
GGD West-Veluwe/Vallei
Streeklaboratorium Arnhem
Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht
Aanleiding

In april van dit jaar brak in een boerengezin op de Veluwe diarree uit. Eén van de ouders en vier van de zes kinderen maakten een episode door met diarree.

Vader en één kind hadden kortdurend diarree zonder bloedbijmenging, drie andere kinderen hadden bloederige diarree, allen na elkaar.

Het tweede kind in de rij van zieken, 1 jaar oud, had profuse diarree met vers bloed en werd opgenomen op de kinderafdeling van het Radboud Ziekenhuis te Nijmegen.

Bij hem is als eerste verocytotoxine-producerende Escherichia coli O157 (O157 VTEC) uit de faeces geïsoleerd.

De eerste in de rij, vier jaar oud, werd na een klachtenvrij interval van 2 weken opgenomen op de kinderafdeling van het Ziekenhuis Gelderse Vallei, met opnieuw heftige krampende bloederige diarree, en ontwikkelde binnen 24 uur hemolytische anemie, thrombopenie en acute nierinsufficiëntie: acuut hemolytisch uremisch syndroom (HUS). In het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) te Utrecht werd de nierinsufficiëntie gedurende 7 dagen behandeld met peritoneaaldialyse. Hemolyse en thrombopenie verdwenen na 3 weken, de nierfunctie kwam weer op gang en de vierde week van opname volgde ontslag naar huis.

Drie maanden na het ontwikkelen van HUS heeft dit 4-jarig jongetje nog steeds een licht beperkte glomerulaire filtratie, hypertensie en een tubulaire acidose.

Oftewel Bleker stond keihard te *liegen* tegen de kamercomissie toen hij beweerde dat we in Nederland nog nooit een uitbraak van EHEC hadden gehad, we hebben er helaas al velen gehad, 3 a 4 per jaar zelfs volgens het RIVM